5 ngày 4 đêm

CSKH : 0243 2073 666 | HOTLINE : 0934 520 206

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÀN QUỐC - MÙA LÁ ĐỎ 2017

Mã tour: ML-001S (HQ)-30

Giá từ: 11.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

SEOUL -JEJU - EVERLAND -ĐẢO NAMI - YEOUIDO PARK

Mã tour: ML- 001S(HQ)-24

Giá từ: 16.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

SEOUL - NAMI - EVERLAND – N. TOWER

Mã tour: ML - 001S - (HQ) - 19

Giá từ: 11.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

SEOUL – EVERLAND –YANGI PINE

Mã tour: ML - 001S - (HQ) - 16

Giá từ: 12.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

NAM NINH - QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN

Mã tour: ML - 001S - (TQ) - 16

Giá từ: 6.490.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – SEOUL – NAMI – EVERLAND – HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S - (HQ) - 13

Giá từ: 10.900.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: ML-001S(TQ)-15

Giá từ: Liên hệ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – SEOUL – NAMI – EVERLAND – HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S - (HQ) - 12

Giá từ: 11.500.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - TOKYO - HAKONE - FUJI.MT - NIKKO

Mã tour: ML - 001S - (NB) - 13

Giá từ: 27.000.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

SINGAPORE – MALAYSIA

Mã tour: ML- 001S(SIN-MA)-04

Giá từ: 10.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND

Mã tour: ML - 001S - (HQ) - 09

Giá từ: 10.990.000VNĐ 11.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ - 29/09

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – PATTAYA – BANGKOK – HÀ NỘI ( ĐẤT NUỚC CỦA NỤ CUỜI)

Mã tour: ML - 001S - (TL) - 08

Giá từ: 6.490.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S - (TL) - 07

Giá từ: 5.790.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA - HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S - (TL) - 06

Giá từ: 5.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA – SAFARI WORLD– HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S - (TL) - 05

Giá từ: 6.690.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - SEOUL - NAMI - EVERLAND – N. TOWER - HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S - (HQ) - 06

Giá từ: 11.490.000VNĐ 11.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

BANGKOK - SAFARI WORLD - PATTAYA

Mã tour: ML- 001S(TL)-04

Giá từ: 5.500.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ 6,20, 12, 31/8; 1, 24,30/9; 8,15,22,28/10

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – BIỂN NHẬT LỆ - ĐỘNG PHONG NHA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – HÀ NỘI 5N4Đ

Mã tour: ML-002G(QB)-02

Giá từ: 4.318.000VNĐ 4.650.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - HÀ NỘI

Mã tour: ML - 001S (TQ) - 01

Giá từ: 17.500.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay