Du lịch Malaysia

CSKH : 0243 2073 666 | HOTLINE : 0934 520 206

DU LỊCH SINGAPORE & MALAYSIA

Mã tour: ML- 001S (SIN) - 16

Giá từ: 11.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

ĐÓN NĂM MỚI TẠI SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: ML- 001S (SIN-MA) - 10

Giá từ: 17.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

DU XUÂN SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: ML- 001S (SIN-MA) - 09

Giá từ: 14.500.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: ML- 001S (SIN-MA) - 08

Giá từ: 12.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

MALAYSIA – SINGAPORE

Mã tour: ML- 001S (SIN-MA) - 07

Giá từ: 11.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI –MALAYSIA –SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: ML- 001S(SIN-MA)-05

Giá từ: 11.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

SINGAPORE – MALAYSIA

Mã tour: ML- 001S(SIN-MA)-04

Giá từ: 10.990.000VNĐ

Thời gian: 5N4Đ

Đặt tour ngay

SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA

Mã tour: ML- 001S(SIN-MA)-03

Giá từ: 12.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI – KUALA LUMPUR – ĐẢO BA TAM – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: Ml-001S(SIN-MA)-02

Giá từ: 14.990.000VNĐ

Thời gian: 6N5Đ

Đặt tour ngay

FREE & EASY HÀ NỘI - MALAYSIA

Mã tour: ML-001FE(MA)-01

Giá từ: 4.199.000VNĐ

Thời gian: 3N2Đ

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - KUALA LUMPUR - SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: ML-001S(MA-SIN)-02

Giá từ: 13.500.000VNĐ

Thời gian: 6N5D

Đặt tour ngay

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI

Mã tour: ML-001S( SIN-MA)-01

Giá từ: 13.500.000VNĐ

Thời gian: 6N5D

Đặt tour ngay

HÀ NỘI –MALAYSIA –SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: ML-001S-(MA-SIN )-01

Giá từ: 13.500.000VNĐ

Thời gian: 6N5D

Đặt tour ngay